hero

Information om Arnum

Arnum-området ligger i den sydvestlige del af kommunen. Det grænser op til Esbjerg og Tønder Kommuner mod vest, syd og øst og mod Gram lokalområde mod nord. Området er landskabeligt karakteristisk for et hedeslettelandskab og indeholder mange særlige og interessante landskabstyper og elementer.

Lokalområdets største landsby Arnum er en tidligere stationsby. Arnum er områdets lokalby og indeholder et bredt udbud af offentlig og privat service samt en del virksomheder, hvoraf to er meget store virksomheder i forhold til byens størrelse. I byen findes en børnehave, stort forsamlingshus, samt Højrup Kirke i Højrup. Ved den tidligere skole er der bygget en mindre hal, som sammen med forsamlingshuset danner ramme om mange kultur- og fritidsaktiviteter.

Omkring Arnum by er lokalområdet i høj grad præget af større skovarealer og gennemløbet af Gelså.

Stensbæk Plantage er mere end blot en ganske almindelig vestjysk hedeplantage. De unikke landskabsformationer, urørte å-slyng, store heder og vådbundsområder byder på masser af oplevelser. Plantagen er ca. 770 hektar stor og ligger på Gelså Hedeslette mellem Ribe og Gram.

På forsiden kan du læse mere om området.

 

 


Gå til website